ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за гражданите

  1. Лекарственият продукт Xeljanz трябва да се използва с повишено внимание при всички пациенти с висок риск от образуване на тромби (кръвни съсиреци)
  2. ИАЛ и притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин, извършиха блокиране на наличните на българския пазар количества от тези лекарствени продукти
  3. Съобщение
  4. Извършване на ДДД на 20.09.2019
  5. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин
  6. Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва нови мерки за избягване на грешки в дозирането на метотрексат
  7. Извършване на ДДД на 25.04.2019 г. в 14.00 часа
  8. Суспендиране (временно прекратяване)на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи фенспирид, поради потенциален риск от проблеми в сърдечния ритъм
  9. Инструкции за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата след 09 февруари 2019 г.
  10. Съобщение относно инсулин NovoRapid

Страница 1 от 16

SSL Certificates