ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

СЕСПА

Към 15.12.2020 г. след проведената масирана кампания за регистрация за работа със СЕСПА в системата са подадени над 2900 заявки и са регистрирани над 2500 потребители. Всички задължени по ЗЛПХМ субекти, които не са подали заявка, както и тези, които откриват нови обекти, са задължени да подадат заявка за регистрация в СЕСПА на адрес https://sespa.mh.government.bg.

Продукционната среда на СЕСПА е активна и работи с максимален капацитет, като всички участници могат да подават своите отчети и данни в нея. Периодът до 15.01.2021 г. е предвиден да се използва за настройката на всички процеси и системи за работа със СЕСПА и участниците имат допълнителната възможност да подават тестово данни, като докладват за това и информират при възникнали грешки и проблеми.

Подаването на данни може да се извършва по три различни начина, като всеки субект може да избере начина, по който ще подава данни, в зависимост от особеностите на неговата дейност. Субектите могат да подават данни по следния начин:

 1. Автоматично, като настроят софтуера си за връзка с автоматизирания интерфейс на СЕСПА;
 2. Ръчно да попълват транзакциите си чрез потребителския интерфейс в потребителския портал на СЕСПА;
 3. Полу-автоматично чрез специализирания модул TransmitDataToSESPA.xlsm през MS Excel.

За проблеми с регистрацията, грешки при подаването на данни и други възникнали въпроси, моля, свържете се с имейла за поддръжка: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Описание на уеб услуги за достъп до СЕСПА чрез автоматизиран интерфейс

Description of web services for access to SESPA via an automated interface

MS Excel модул TransmitDataToSESPA

Указания към притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти за работа със СЕСПА

На 15.10.2020 г. изминаха два месеца от създаването на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. За достъп до системата са подали заявки повече от 2700, като до момента са регистрирани повече от 1500 потребители. На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Поради големия брой получени заявки и технологичното време за тяхното оценяване и одобряване е възможно получаването на регистрационни данни да се забави. Молим всички субекти подали заявка да следят своята електронна поща, включително папките за спам и отхвърлени. Съгласно разпорежданията на ЗЛПХМ всички задължени субекти трябва да подадат еднократно информация за предходните 6 месеца от деня на създаването на специализираната електронна система, т.е. за периода от 15.02.2020 до 15.08.2020 г., с цел изготвянето на първия списък от лекарства с установен недостиг.

Указания за подготовка и подаване на информацията по чл. 217б, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗЛПХМ за предходните 6 месеца (6 месечен отчет)

Остават 15 дни до крайния срок за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. До момента са получени повече от 703 заявки, като са регистрирани общо 633 потребители.

На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Крайният срок за подаване на заявка е 15.10.2020 г.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната. На база събраната информация системата автоматично ще генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък са забранени за износ в чужбина.

Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират, са всички:

 • Притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти;
 • Притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;
 • Притежатели на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти;
 • Притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Указания за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък на Република България.

На 15.09.2020 г. измина един месец от старта на приемането и обработката на заявки за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. До момента са получени повече от 400 заявки, като са регистрирани общо 225 потребители.

На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Крайният срок за подаване на заявка е 15.10.2020 г.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната. На база събраната информация системата автоматично ще генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък, са забранени за износ в чужбина.

Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират, са всички:

 • Притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти;

 • Притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;

 • Притежатели на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти;

 • Притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Указания за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък на Република България