ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

СЕСПА

Напомняме, че съгласно чл. 68, ал.1, т. 11 от ЗЛПХМ Притежателите на Разрешение за употреба на лекарствени продукти са задължени да подадат през СЕСПА данни за продуктовия код на лекарствените продукти (кода на продукта по смисъла на чл. 4, буква б), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 [Product Code]). Подаването се извършва съгласно Ръководството за добавяне на продуктови кодове в СЕСПА, като чрез Потребителския портал на СЕСПА се подават на данни за продуктовите кодове на лекарствените продукти от номенклатурата на СЕСПА, достъпна през менюто „Притежатели на разрешение за употреба“ за всички потребители тип ПРУ.

Публикувана е нова версия на документа „Описание на уеб услуги за достъп до СЕСПА чрез автоматизиран интерфейс“ с версия 6.0. Основната промяна се състои в премахването на всички уеб услуги, които не използват OAuth 2.0a протокол за оторизация и автентикация. Всички други уеб услуги остават непроменени, както и тези на тестовата среда.

С цел подобряване качеството на информацията в СЕСПА от сряда, 1-ви март 2023 г. се ограничава времето за подаване на данни – до 1 ден за подаване на транзакции и отказване (сторниране) на транзакции. След изтичането на този период редакцията на данните в СЕСПА ще бъде НЕВЪЗМОЖНА.

В тази връзка Ви напомняме, че съгласно ЗЛПХМ и Наредба №4 от 31.05.2019 г. търговците на едро и дребно (в това число болничните аптеки на лечебните заведения) са задължени да подават данни ежедневно, след приключване на всички операции за текущия ден. За притежателите на разрешение за употреба деня за подаване на данни е четвъртък, като се запазва функционалността да подават данни за транзакции за период от 6 дена.

Работните процеси следва да бъдат организирани по начин позволяващ откриването и поправянето на грешки в подадените данни съобразно горепосочените срокове.

Ако сте загубили данните си за достъп, изтрит е автоматичния имейл с данните или не сте получили данните по някаква причина, моля, свържете се с имейла за поддръжка – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Описание на уеб услуги за достъп до СЕСПА чрез автоматизиран интерфейс

Ръководство за добавяне на продуктови кодове в СЕСПА

MS Excel модул TransmitDataToSESPA

От петък, 29-ти октомври 2021 г. в СЕСПА се въвежда OAuth 2.0 протокол за оторизация и автентикация за ВСИЧКИ уеб услуги на СЕСПА. Софтуерът на всеки потребител е необходимо да осъществява автоматичната връзка със СЕСПА чрез представянето на валидни данни за достъп (Сlient ID и Сlient Secret), за да получи токън за достъп. В тази връзка, ако сте загубили данните си за достъп, изтрит е автоматичния имейл с данните или не сте получили данните по някаква причина, моля, свържете се с имейла за поддръжка – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Свържете се с доставчиците на специализиран софтуер за връзка със СЕСПА при нужда от настройка или ъпдейт на софтуерните Ви програми.

За потребителите, използващи Специализирания модул за полу-автоматично подаване на данни TransmitDataToSESPA.xlsm през MS Excel, не се изискват допълнителни настройки, но ще функционира единствено версия 2.0. За потребителите, подаващи данни ръчно през потребителския портал, също няма да настъпят промени.

С цел подобряване качеството на информацията в СЕСПА от петък, 29-ти октомври 2021 г., се ограничава времето за подаване на данни – до 10 дни за подаване на транзакции и до 14 дни за отказване (сторниране) на транзакции. След изтичането на тези периоди редакцията на данните в СЕСПА ще бъде НЕВЪЗМОЖНА.

Моля, организирайте работните си процеси по начин, позволяващ откриването и поправянето на грешки в подадените данни съобразно горепосочените срокове.

В тази връзка Ви напомняме, че съгласно ЗЛПХМ и Наредба №4 от 31.05.2019 г. търговците на едро и дребно (в това число болничните аптеки на лечебните заведения) са задължени да подават данни ежедневно, след приключване на всички операции за текущия ден. Административнонаказателна отговорност не се носи от доставчиците на специализиран софтуер, а от задължените лица, които подават неточни и непълни данни, както и такива, подадени извън определените срокове.

Във връзка с подобряване на работата със СЕСПА в петък, 23-ти април 2021 г., ще се проведе уебинар на тема „Питай СЕСПА“, който има за цел да отговори на всички ваши въпроси относно СЕСПА, нейните функционалности и подаване на данни.

Уебинарът е предвиден като жива връзка с екипа на СЕСПА, като през цялото време ще можете свободно да задавате вашите въпроси, като нашата цел е да отговорим на всеки един от тях. Всеки потребител на СЕСПА ще има свободен достъп до уебинара, както и възможността да зададе своите въпроси. Предвидено е излъчването да се проведе в три сесии, които тематично да разделят вашите въпроси спрямо трите основни типа участници в СЕСПА – Притежатели на Разрешения за употреба, Търговци на едро и Търговци на дребно (аптеки).

Уебинарът ще се проведе по следния график:

 • 11:00 – 12:00 – Сесия №1 за Притежатели на Разрешения за употреба;
 • 14:00 – 15:00 – Сесия №2 за Търговци на едро;
 • 16:00 – 17:00 – Сесия №3 за Аптеки и болнични аптеки.

Уебинарът ще е достъпен на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=V2s6dWeoZ5U

Създаден е безплатен и достъпен за всички форум на СЕСПА, достъпен на адрес:

https://sespa.mh.government.bg/test/f?p=145

Във форума всеки може да зададе своя въпрос към екипа на СЕСПА, както и да прочете отговорите на въпроси, зададени от другите участници.

Специализираният модул за полуавтоматично подаване на данни TransmitDataToSESPA.xlsm през MS Excel е с нова версия, като са добавени допълнителни функционалности за проверка на код на лекарствен продукт и получаване на токън. Моля, обърнете внимание, че с цел опазване на информационната сигурност ще е необходимо да попълните данните си за достъп в модула. От 15.06.2021 г. ще бъде ограничено подаването на данни с модула единствено до версия 2.0, като ще бъде прекратена поддръжката на версии 1.3, 1.5 и 1.7.

В тази връзка, ако сте загубили данните си за достъп, изтрит е автоматичният имейл с данните или не сте получили данните по някаква причина, моля, свържете се с имейла за поддръжка – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

TransmitDataToSESPA_v_2.0_PROD_SECURE.xlsm.zip

TransmitDataToSESPA_v_2.0_TEST_SECURE.xlsm.zip

Съгласно чл. 68, ал.1, т. 11 от ЗЛПХМ и §21, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за бюджета на НЗОК за 2021 г. Притежателите на Разрешение за употреба на лекарствени продукти са задължени да подадат през СЕСПА данни за продуктовия код на лекарствените продукти (кода на продукта по смисъла на чл. 4, буква б), подточка i) от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 [Product Code]). В тази връзка в Потребителския портал на СЕСПА е създадена функционалност за подаването на данни за продуктовите кодове на лекарствените продукти от номенклатурата на СЕСПА, достъпна през менюто „Притежатели на разрешение за употреба“ за всички потребители тип ПРУ.

Създадена е паралелна и аналогична на продукционната Тестова среда на СЕСПА, достъпна на адрес:

https://sespa.mh.government.bg/test/f?p=105

Адресът на всички уеб услуги е аналогичен на описаните в документа Описание на уеб услугите на СЕСПА, версия 5.5 final, ревизия 3, като на мястото на sespa се поставя test. Всички, които са подали заявка и са регистрирани, имат активна регистрация и в тестовата среда, като данните за достъп са абсолютно същите.

Специализираният модул за полу-автоматично подаване на данни TransmitDataToSESPA.xlsm през MS Excel е с нова версия, като са добавени допълнителни функционалности за подаване на нулев отчет и сторниране на транзакции.

За проблеми с регистрацията, грешки при подаването на данни и други възникнали въпроси, моля, свържете се с имейла за поддръжка: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Ръководство за добавяне на продуктови кодове в СЕСПА

MS Excel модул TransmitDataToSESPA

Към 15.12.2020 г. след проведената масирана кампания за регистрация за работа със СЕСПА в системата са подадени над 2900 заявки и са регистрирани над 2500 потребители. Всички задължени по ЗЛПХМ субекти, които не са подали заявка, както и тези, които откриват нови обекти, са задължени да подадат заявка за регистрация в СЕСПА на адрес https://sespa.mh.government.bg.

Продукционната среда на СЕСПА е активна и работи с максимален капацитет, като всички участници могат да подават своите отчети и данни в нея. Периодът до 15.01.2021 г. е предвиден да се използва за настройката на всички процеси и системи за работа със СЕСПА и участниците имат допълнителната възможност да подават тестово данни, като докладват за това и информират при възникнали грешки и проблеми.

Подаването на данни може да се извършва по три различни начина, като всеки субект може да избере начина, по който ще подава данни, в зависимост от особеностите на неговата дейност. Субектите могат да подават данни по следния начин:

 1. Автоматично, като настроят софтуера си за връзка с автоматизирания интерфейс на СЕСПА;
 2. Ръчно да попълват транзакциите си чрез потребителския интерфейс в потребителския портал на СЕСПА;
 3. Полу-автоматично чрез специализирания модул TransmitDataToSESPA.xlsm през MS Excel.

За проблеми с регистрацията, грешки при подаването на данни и други възникнали въпроси, моля, свържете се с имейла за поддръжка: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Описание на уеб услуги за достъп до СЕСПА чрез автоматизиран интерфейс

Description of web services for access to SESPA via an automated interface

MS Excel модул TransmitDataToSESPA

Указания към притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти за работа със СЕСПА

На 15.10.2020 г. изминаха два месеца от създаването на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. За достъп до системата са подали заявки повече от 2700, като до момента са регистрирани повече от 1500 потребители. На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Поради големия брой получени заявки и технологичното време за тяхното оценяване и одобряване е възможно получаването на регистрационни данни да се забави. Молим всички субекти подали заявка да следят своята електронна поща, включително папките за спам и отхвърлени. Съгласно разпорежданията на ЗЛПХМ всички задължени субекти трябва да подадат еднократно информация за предходните 6 месеца от деня на създаването на специализираната електронна система, т.е. за периода от 15.02.2020 до 15.08.2020 г., с цел изготвянето на първия списък от лекарства с установен недостиг.

Указания за подготовка и подаване на информацията по чл. 217б, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗЛПХМ за предходните 6 месеца (6 месечен отчет)

Остават 15 дни до крайния срок за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. До момента са получени повече от 703 заявки, като са регистрирани общо 633 потребители.

На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Крайният срок за подаване на заявка е 15.10.2020 г.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната. На база събраната информация системата автоматично ще генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък са забранени за износ в чужбина.

Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират, са всички:

 • Притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти;
 • Притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;
 • Притежатели на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти;
 • Притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Указания за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък на Република България.

На 15.09.2020 г. измина един месец от старта на приемането и обработката на заявки за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. До момента са получени повече от 400 заявки, като са регистрирани общо 225 потребители.

На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Крайният срок за подаване на заявка е 15.10.2020 г.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната. На база събраната информация системата автоматично ще генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък, са забранени за износ в чужбина.

Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират, са всички:

 • Притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти;

 • Притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;

 • Притежатели на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти;

 • Притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Указания за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък на Република България