ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за медицинските специалисти

ПРЯКО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (ПСМС)

Декември 2020

Метамизол: Риск от лекарствено-индуцирано чернодробно увреждане

Етикети: ,

ПРЯКО СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (ПСМС)

Октомври 2020

Системни и инхалаторни флуорохинолони: риск от регургитация/недостатъчност на сърдечна клапа

Пряко съобщение до медицинските специалисти (ПСМС)

Esbriet (пирфенидон/pirfenidone): Важна актуализация на безопасността и нови препоръки за предотвратяване на лекарство-индуцирано чернодробно увреждане (ЛИЧУ) с Esbriet (пирфенидон).

Етикети: ,
  1. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.07.2020 - 31.07.2020
  2. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.06.2020 - 30.06.2020
  3. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.05.2020 - 31.05.2020
  4. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.03.2020 - 31.03.2020
  5. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.04.2020 - 30.04.2020
  6. Въвеждане на профилактични мерки в лечебните заведения, изпълняващи дейности по чл. 15 то ЗККК, свързани с безопасността на кръвта и кръвните съставки.
  7. Съобщаване на подозирани нежелани лекарствени реакции при пациенти с COVID-19
  8. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.02.2020 - 29.02.2020
  9. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.01.2020 - 31.01.2020
  10. Въвеждане на мерки, свързани с безопасността на кръводарителите, работещите в звената за кръвовземане, кръвта и кръвните съставки в лечебните заведения, изпълняващи дейности по чл. 15 то ЗККК, във връзка с въведените извънредни мерки относно COVID-19

В тази категория се публикуват всички новорегистрирани лекарствени продукти, получили разрешение за употреба.

В тази категория се публикуват всички преки съобщения до медицинските специалисти.