ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за медицинските специалисти

Въздействието на епидемията COVID-19 върху осигуряването на кръв и кръвни съставки вече е сериозно и специфично. Епидемията може да засегне кръводарителите, но и работещите в кръвните центрове, както и снабдяването на лечебните заведения с кръв и кръвни съставки за лечение на нуждаещите се пациенти.

 

Етикети:

От 2020 г. Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) започва публикуване на Преки съобщения до медицинските специалисти (ПСМС) на интернет страницата на агенцията във формат pdf на български език. Публикуването включва текста на съобщението, както е прието от научните комитети на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА).

Преките съобщения до медицинските специалисти се изпращат най-често от притежателите на разрешения за употреба поименно до определени медицински специалисти. ПСМС се разпространяват, когато се появят нови препоръки, свързани с безопасността, които могат да включват: важни рестрикции; нови контраиндикации; да доведат до временно или окончателно прекратяване на разрешение за употреба; изтегляне от пазара и др.

Ulipristal acetate 5 mg, за лечение на маточни фиброзни тумори не трябва да се използва до приключване на преразглеждането относно риск от увреждане на черния дроб

Рискове, свързани със системно излагане при Линоладиол N 0,01 g/100 g крем

 

  1. ИАЛ и притежателите на разрешения за употреба (ПРУ) на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин, извършиха блокиране на наличните на българския пазар количества от тези лекарствени продукти
  2. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.08.2019 - 31.08.2019 г.
  3. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преглед на лекарствените продукти, съдържащи ранитидин
  4. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.07.2019 - 31.07.2019 г.
  5. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.06.2019 - 30.06.2019 г.
  6. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.05. 2019 - 31. 05. 2019 г.
  7. Профилактични мерки в лечебните заведения, извършващи дейности по чл. 15 от ЗККК, във връзка с WNV инфекция през 2018 г. в съседни страни за периода
  8. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.04. 2019 - 30. 04. 2019 г.
  9. Новорегистрирани лекарствени продукти за периода 01.03. 2019 - 31. 03. 2019 г.
  10. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.02.2019г. - 28.02.2019г.

В тази категория се публикуват всички новорегистрирани лекарствени продукти, получили разрешение за употреба.

В тази категория се публикуват всички преки съобщения до медицинските специалисти.

Страница 1 от 30

SSL Certificates