ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Информация за медицинските специалисти

  1. ИАЛ публикува информация касаеща освобождаване от блокиране на лекарствени продукти, съдържащи валсартан
  2. ИАЛ публикува информация касаеща освобождаване от блокиране на лекарствени продукти, съдържащи валсартан
  3. ИАЛ публикува списък на лекарствени продукти, съдържащи активното вещество валсартан, които не попадат в превантивните мерки по блокиране, както и актуализиран списък на лекарствени продукти, съдържащи други ангиотензин-II-рецепторни антагонисти (сартани)
  4. ИАЛ блокира лекарствени продукти, съдържащи валсартан, поради наличие на примес в активното вещество, произведено от Zhejian Huahai Pharmaceuticals
  5. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.05.2018г. - 31.05.2018г.
  6. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.04.2018г. - 30.04.2018г.
  7. Постоянно преустановяване на продажбите на лекарствени продукти
  8. Профилактични мерки в лечебните заведения, извършващи дейности по чл. 15 от ЗККК, във връзка с безопасността на кръвта и кръвните съставки за периода юни-ноември 2018 г.
  9. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.03.2018г. - 31.03.2018г.
  10. Лекарствени продукти, получили разрешения за употреба през периода 01.02.2018г. - 28.02.2018г.

В тази категория се публикуват всички новорегистрирани лекарствени продукти, получили разрешение за употреба.

Страница 1 от 28

SSL Certificates