ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за гражданите

  1. Суспендиране (временно прекратяване)на разрешенията за употреба на лекарствени продукти, съдържащи фенспирид, поради потенциален риск от проблеми в сърдечния ритъм
  2. Инструкции за управление на сигнали при верификация и отписване на лекарствата след 09 февруари 2019 г.
  3. Съобщение относно инсулин NovoRapid
  4. Ден пети от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  5. Ден четвърти от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  6. Ден трети от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  7. Ден втори от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  8. Седмица на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  9. Ден първи от Седмицата на осведомеността, 19-23 ноември 2018 г. Съобщаване на нежелани реакции при бебета, деца и бременни
  10. PRAC препоръчва ограничения в употребата на лекарствения продукт за лечение на рак на простатата Xofigo