ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Решение на КЕМИ от дата 14.02.2017

Уведомяваме Ви, че Комисията по етика за многоцентрови изпитвания взе решение на свое заседание от 14.02.2017 г. да не приема за разглеждане допълнителни документи към вече подадени заявления за първоначално одобрение, както и за съществени промени, които не са поискани по реда на Приложение 1 чл.3.1.5 от Правилата за добра клинична практика към Наредба № 31 от 12.08.2008 г. за определяне на правилата за добра клинична практика. Към молбите за разглеждане на корекции ще разглежда само тези, към които е приложено копие на Становище, чиято корекция се иска и Становището, с което е одобрена и пропусната съответната промяна, считано от 01.03.2017 г.