ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Дати на влизане в сила на осмото издание на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ и български фармакопейни изисквания

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е публикувана Заповед РД 28-114/30.04.2013 г. на министъра на здравеопазванетоотносно датите навлизане в сила в Р. България на осмото издание на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ и допълнения 8.1–8.3 към него и за някои български фармакопейни изисквания.