ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Нов образец на заявление за откриване на аптека

Уведомяваме ви, че е утвърден нов образец на заявление за откриване на аптека. Образецът на заявлението е публикуван на интернет страницата на ИАЛ в раздел „Административни услуги“ на адрес:

http://www.bda.bg/bg/административни-услуги/388-2011-08-16-13-32-26.