ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

До производителите на лекарствени продукти за модерни терапии и лекарствени продукти за модерни терапии, предназначени за клинични изпитвания:

Уведомяваме Ви, че от 22.05.2018 г. влиза в сила „Ръководство за Добра производствена практика на лекарствени продукти за модерни терапии” на европейското ръководство за Добра производствена практика EU GMP Guide. Актуалният текст на документа е публикуван на интернет страницата на Изпълнителна агенция по лекарствата в раздел „Нормативни актове”.