ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЗАЯВИТЕЛИТЕ НА КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ

Уведомяваме Ви:

1. Таксите по заявленията за клинични изпитвания към Комисията по етика за многоцентрови изпитвания продължават да се заплащат към Министерството на здравеопазването - по банков път или на каса.

2. Документацията към КЕМИ се подава в на адрес: гр. София, ул. „Дамян Груев“ № 8, ет. 1, стая 104.