ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Достъп до информация

Достъп до информация

Как се иска достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявлението за искане на достъп до обществена информация се подава до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, адрес: София 1303, “Дамян Груев”, № 8.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща, а именно: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Звено, отговорно за приемане на заявленията за предоставяне на достъп – Деловодство, ст. 103.

Работно време на ИАЛ: от 9.00 до 17.30 часа

Повече информация

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Изпълнителна агенция по лекарствата

Заявление за достъп до обществена информация

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ИАЛ, както и форматите, в които е достъпна. (2023 г.)