ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Дати на влизане в сила на десетото издание и допълнения 10.1, 10.2 и 10.3 на ЕВРОПЕЙСКАТА ФАРМАКОПЕЯ

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е публикувана Заповед № РД-01-159/06.06.2019 г. (обн. в ДВ бр. 56/16.07.2019) на министъра на здравеопазването за датите на влизане в сила в Р. България на десетото издание и допълнения 10.1, 10.2 и 10.3 на Европейската фармакопея (График за публикуване и влизане в сила на 10-то издание на Европейската фармакопея). Датите са определени в съответствие с разпоредбите на член 6, параграф (г) на Конвенцията за разработване на Европейската фармакопея и съгласно Резолюция AP-CPH (18) 4, Резолюция AP-CPH (19) 1, Резолюция AP-CPH (19) 2 и Резолюция AP-CPH (19) 3 за въвеждането им в сила на териториите на държавите-членки.