ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Заповед РД-01-155/04.06.2019 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2020 г. на територията на Р. България на монографии от Европейската фармакопея

На интернет страницата на ИАЛ в раздел “Фармакопея” е публикувана Заповед РД-01-155/04.06.2019 г. (обн. в ДВ бр. 56/16.07.2019) на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 април 2020 г. на територията на Р. България на монографиите Теснолистна сена, плод (0208) и Инсулин, говежди (1637), съставляващи част от Европейската фармакопея. От същата дата тези монографии отпадат от Европейската фармакопея, съгласно Резолюция AP-CPH (19) 4 на Съвета на Европа.