ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

EDQM организира обучение за работата и процедурите на Европейската фармакопея (Ph. Eur.)

На 24-25 май 2018 г. в Загреб, Хърватия Европейският директорат по качество на лекарствата и здравеопазване (EDQM) към Съвета на Европа организира обучение за Европейската фармакопея (Ph. Eur.). Обучението включва представяне работата и процедурите на Ph. Eur., практически съвети относно използването и тълкуването на общите глави и монографии, общ преглед на регулаторните изисквания на процедурата за издаване на сертификат за съответствие, включително съвети за това как да се подготви успешно досието.

За участниците от България EDQM предлага по-ниска такса за регистрация. Проект на програмата и повече информация са публикувани на интернет страницата на EDQM:

European Pharmacopoeia Training.