ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Подготовка за публични изслушвания

Подготовка за публични изслушвания

На 05 юли в сградата на Европейската агенция по лекарствата (EMA) беше проведено практическо упражнение (тренировка), с цел тестване на процеса и процедурите за обществени обсъждания. Чрез използването на измислен сценарий на фиктивна „процедура по преразглеждане“, свързана с лекарствената безопасност, Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) проведе виртуален опит върху това как в действителност би протекла една такава среща. Това даде възможност на ЕМА да тества своята готовност за това дали са гарантирани всички необходими условия за успешно провеждане в действителност на тези изслушвания и освен това предостави възможност на членовете на Комитета да тестват тази нова форма на взаимодействие. След провеждането на тази успешна симулация се прие, че PRAC вече е готов да включи обществените обсъждания, като част от основните си дейности.

Обществените обсъждания са нов инструмент на EMA, чрез който да бъдат ангажирани граждани на Европейския съюз (ЕС) в регулацията на лекарствата и да бъдат изслушани и взети предвид техните мнения и опит. Законодателството в областта на проследяване на лекарствената безопасност е предоставило на PRAC възможността да провежда такива обществени обсъждания, като част от някои точно определени прегледи на безопасността на лекарствата. Приносът, направен от страна на обществеността по време на тези заседания, ще бъде взиман под внимание от PRAC и би имал информативна стойност при вземане на решенията на Комитета.

Решението за провеждане на Публично изслушване ще бъде взимано според разглеждания случай, ако PRAC прецени, че изслушването на общественото мнение би добавило стойност към научния преглед на Комитета. Първото такова заседание ще може да се проведе най-рано през четвъртото тримесечие на 2016 г., веднага след като се установи подходяща тема, при която има необходимост от изслушване на общественото мнение.

Повече информация може да намерите на уеб страницата на ЕМА „публични изслушвания“:

Public hearings

както и в „процедурните правила“ за тези изслушвания:

Rules of procedure on the organisation and conduct of public hearings at the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)