ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Постоянно преустановяване на продажбите на Emtriva 200 mg hard capsules x 30

Представителят Angelini Pharma Bulgaria EOOD на ПРУ – Gilead Sciences International Ltd., Обединено Кралство, е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата, че преустановява продажбите в Р. България на лекарствения продукт Emtriva 200 mg hard capsules x 30, съдържащ активното вещество еmtricitabine.

Терапевтични показания:

Emtriva е показан за лечение на възрастни пациенти и деца на и над 4 месеца, инфектирани с HIV 1, в комбинация с други антиретровирусни лекарствени продукти.