ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Очакван недостиг на лекарствения продукт ZENTEL 400 mg

По информация на притежателя на разрешението за употреба – ГлаксоСмитКлайн, през месец август е възможен временен недостиг на лекарствения продукт Zentel 400mg на българския пазар. Преустановяването на доставките до средата на месец август се дължи на намалените производствени мощности на завода производител и не касае проблеми с качеството или безопасността на лекарствения продукт.