ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за медицинските специалисти

  1. Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) преразглежда профила на безопасност на доцетаксел, използван за лечение на операбилен рак на гърдата
  2. Постоянно преустановяване на продажбите на Rasilez 150 mg film-coated tablets x 14
  3. Постоянно преустановяване на продажбите на Victrelis 200 mg capsule, hard - 4 x 84
  4. Постоянно преустановяване на продажбите на Noxafil 300 mg concentrate for solution for infusion x 1
  5. ЕМА преразглежда профила на безопасност на лекарствения продукт Uptravi, използван за лечение на белодробна артериална хипертония
  6. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) направи заключение, че лекарството за лечение на захарен диабет канаглифлозин може да увеличи риска от ампутация на пръст на крака. Рискът може да се отнася и до други лекар
  7. Монографии за ВАКСИНИ за хуманната медицина, включени в деветото издание (9.0) на Европейската фармакопея
  8. Заповед РД-01-17/20.01.2017 г. на министъра на здравеопазването за отпадане от 1 януари 2018 г. на територията на Р. България на монографиите Ваксина срещу холера (0154), Ваксина срещу холера, лиофилизирана (0155) и Ваксина срещу коремен тиф, лиофилизиран
  9. Постоянно преустановяване на продажбите на Clemastin Actavis 1 mg tablets x 20
  10. Постоянно преустановяване на продажбите на Nelidix 500 mg tablets x 40
SSL Certificates