ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения за гражданите

BG Stoimenova Moldova Zara

На 12.02.2018 г. изпълнителният директор на Изпълнителната Агенция по Лекарствата към Министъра на здравеопазването - доц. Асена Стоименова, дф и изпълнителният директор на Агенция по лекарствата и медицинските изделия на Република Молдова – д-р Владислав Зара, сключиха меморандум за сътрудничество с цел подобряване на взаимодействието между двете институции.

Двете агенции ще обменят научна и техническа информация при спазване на изискванията за конфиденциалност, основно в областите на европейското лекарствено законодателство, разрешаването за употреба на лекарствени продукти, регулация на медицински изделия, клинични изпитвания и контрол върху качеството на лекарствените продукти.

Двете страни планират съвместни дейности и на международно ниво.

Етикети:
  1. ADR campaign - 2
  2. ADR campaign - 1
  3. ADR OTC campaign
  4. Pharma Boardroom публикува интервю с доц. Асена Стоименова, дф – Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата
  5. PRAC потвърждава заключението си относно рискa от развитие на инхибитори при лекарствата, съдържащи фактор VIII
  6. PRAC препоръчва прекратяване на продажбите на лекарствените продукти, съдържащи парацетамол с изменено освобождаване
  7. Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност (PRAC) препоръчва инжекционната форма на метилпреднизолон, които съдържат помощното вещество лактоза, да не бъдат прилагани на пациенти с алергия към краве мляко
  8. Европейската агенция по лекарствата търси общественото мнение в преразглеждането на безопасността на валпроат
  9. PRAC потвърждава препоръката за рестрикции в употребата на линеарни гадолиний-съдържащи контрастни вещества
  10. Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) ограничава употребата на лекарството за лечение на мултиплена склероза Zinbryta*