ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „БОРЯНА-БОРЯНА АТАНАСОВА“

Със заповед № ЗОА–0272/03.05.2023 г. прекратявам Разрешение № 1476/30.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стралджа, ул. „Хемус“ № 18, издадено на ЕТ „БОРЯНА-БОРЯНА АТАНАСОВА“ и с ръководител маг.-фарм. Боряна Костадинова Атанасова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg