ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МАКСИ - 2 - СВЕТЛА БЕРОВА - ИВЕЛИН БЕРОВ“

Със заповед № ЗОА–0011/05.01.2023 г. прекратявам Разрешение № 2601-1/19.09.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Ямбол, ул. „Стефан Караджа“ № 26, издадена на ЕТ „МАКСИ - 2 - СВЕТЛА БЕРОВА - ИВЕЛИН БЕРОВ“, с ръководител маг.-фарм. Радка Василева Корназова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg