ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАНОЛОВА 2“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0364/13.06.2022 г. прекратявам Разрешение № АП-2042/08.05.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Св. Св. Константин и Елена, Търговски комплекс „Приморски“, издадено на „МАНОЛОВА 2“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Соня Георгиева Москова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg