ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „В И М“ ООД

Със заповед № ЗОА–0069/02.02.2022 г. oтнемам Разрешение № АП-1265/11.05.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Девня , бул. „Съединение“, до бл. 5, издадено на „В И М“ ООД, с ЕИК 103220223 и с ръководител магистър-фармацевт Полина Стоянова Момчева, като същото се заличава от регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg