ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Галена 2000-Стела Гайдарска“

Със заповед № ЗОА–0798/02.11.2021 г. прекратявам Разрешение № 3655-НА/10.11.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Белене, ул. „България“ № 20, издадено на маг.-фарм. Стела Иванова Гайдарска, регистрирана като ЕТ „Галена 2000-Стела Гайдарска“, с ЕИК:114521968 и с ръководител магистър - фармацевт Стела Иванова Гайдарска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg