ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТРИФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0649/30.08.2021 г. oтнемам Разрешение № АП-1791/11.01.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на „ТРИФАРМ“ ЕООД, ЕИК: 204868470, находяща се на адрес: к. к. Пампорово, срещу хотел Мургавец, с ръководител магистър-фармацевт Мария Кирилова Михалакева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в Изпълнителна агенция по лекарствата.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg