ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЗДРАВИНКА АСЕНОВА ШИШЕДЖИЕВА

Със заповед № ЗОА–0598/03.08.2021 г. прекратявам Разрешение № 6132-НА/15.07.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Водолей“ № 17, издадено на маг.-фарм. Здравинка Асенова Шишеджиева, регистрирана като ЕТ, с ръководител маг.-фарм. Здравинка Асенова Шишеджиева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg