ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „НАДЕЖДА МИТКОВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0594/28.07.2021 г прекратявам Разрешение № 1437/24.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади - запад“, ул. „Ралевица“ № 85 Б, издадено на „НАДЕЖДА МИТКОВА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Надежда Иванова Миткова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg