ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ ,,ТЕРАФАРМ - ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ“

Със заповед № ЗОА – 0301/29.04.2021 г. прекратявам Разрешение № 3266-НА/04.07.2000 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. „Обеля“, бл. 277, ап. 1, издадено на маг.-фарм. Тихомир Георгиев Георгиев, регистриран като ЕТ, с ръководител маг.-фарм. Тихомир Георгиев Георгиев, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

       Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg