ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДЮ ФАРМА“ ООД

Със заповед № ЗОА – 0341/ 17.05.2021 г. прекратявам Разрешение № АП-2073/07.07.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Свети Влас, община Несебър, ул. „Свети Василий“, комплекс Калабрия, обект 2, издадено на „ДЮ ФАРМА“ ООД, с ръководител маг.-фарм. Димитрина Атанасова Здравкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

                 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg