ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „РОВЕЛ - Д - ПЕНКА ДЕЧЕВА“

Със заповед № ЗОА-0001/04.01.2021 г. e прекратено Разрешение № 7167-НА/22.03.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, бул. „Сюрен“ № 1, издадено на маг.-фарм. Пенка Василева Дечева, регистрирана като ЕТ „РОВЕЛ - Д - ПЕНКА ДЕЧЕВА“, с ръководител маг.-фарм. Пенка Василева Дечева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg