ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0020/13.01.2021 г. e прекратено  Разрешение № АП-567-М/12.11.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 2, Хипермаркет „Кауфланд-Трошево“, издадено на „ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Жасмина Димитрова Цвяткова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

           Настоящата заповед възстановява действието на Разрешение № АП-567/12.12.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, считано от датата на издаването ѝ.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg