ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ “Валентина Пешева - Валан Фарм”

Със заповед № ЗОА-0954/08.12.2020 г. e прекратено Разрешение № 3349/13.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Благоевград, кв. „Запад“, бл. 25, издадено на ЕТ “Валентина Пешева - Валан Фарм”, с ЕИК: 101064188 и с ръководител маг.-фарм. Валентина Димитрова Пешева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg