ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „РАШКОВ М - МИТКО РАШКОВ“

Със заповед № ЗОА-0933/01.12.2020 г. e прекратено Разрешение № 4470-НА/11.06.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шабла, ул. „Петко Българанов“ № 6, издадено на маг.-фарм. Митко Колев Рашков, регистриран като ЕТ „РАШКОВ М - МИТКО РАШКОВ“, с ръководител маг.-фарм. Митко Колев Рашков, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg