ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЕТ „РЕМЕДИЯ-СТЕФКА КИРЯЗОВА“

Със заповед № ЗОА-0732/11.09.2020 г. e прекратено Разрешение № 1249/13.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Перущица“ № 61, издадено на ЕТ „РЕМЕДИЯ-СТЕФКА КИРЯЗОВА“ и с ръководител магистър-фармацевт Стефка Янкова Кирязова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg