ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАПКА НИКОЛОВА - ВОЕННА БОЛНИЦА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0800/07.10.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1399-М/28.06.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Г. С. Раковски“ № 52 А, издадено на „КАПКА НИКОЛОВА - ВОЕННА БОЛНИЦА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Ирина Иванова Касабова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg