ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ИЗА - М - ИЗА ЙОСИФОВА“

Със заповед № ЗОА-0696/31.08.2020 г. e прекратено Разрешение № 3104/21.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 80, издадено на ЕТ „ИЗА - М - ИЗА ЙОСИФОВА“, с ръководител маг.-фарм. Иза Менахемова Йосифова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg