ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ “ДИМИТРИЯ ДАНЧЕВА”

Със заповед № ЗОА-0629/31.07.2020 г. e прекратено № 4971-НА/16.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Севлиево, ул. „Никола Петков“ № 63 А, издадено на маг.-фармацевт Димитрия Танчева Данчева, регистрирана като ЕТ “ДИМИТРИЯ ДАНЧЕВА” и с ръководител магистър-фармацевт Димитрия Танчева Данчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg