ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАРИО ФАРМА ГРУП“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0623/31.07.2020 г. e прекратено Разрешение № АП-1868/23.04.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг-запад, търговски обект ПИ 51500.506.291/до магазин „ММ Комерс“/, издадено на „МАРИО ФАРМА ГРУП“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Мария Кръстева Икономова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg