ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ОБЩИНА АЛФАТАР с ЕООД „ЗДРАВЕ“

Със заповед № ЗОА-0618/30.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 790-НА/26.03.1997 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Алфатар, ул. „Дочо Михайлов“ № , издадено на ОБЩИНА АЛФАТАР с ЕООД „ЗДРАВЕ“, с ръководител на аптеката ИВАНКА ПЕТКОВА РАЧКОВА, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg