ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Габриела Спасова-2000“

Със заповед № ЗОА-0572/15.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 4561-НА/20.06.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Главиница, община Главиница, ул. „ Оборище“ № 62 издадено на ЕТ „Габриела Спасова-2000“, с ръководител помощник-фармацевт Габриела Спасова Панайотова , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg