ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АСКЛЕПИЙ-АНА-ТРУПИ“

Със заповед № ЗОА-0556/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 7060-НА/04.01.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Димитровград, ул. „Стефан Стамболов“ 6, издадено на ЕТ „АСКЛЕПИЙ-АНА-ТРУПИ“, с ръководител магистър-фармацевт Анна Ангелос Трупи, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg