ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Иванка Йотова“

Със заповед № ЗОА-0551/13.07.2020 г. e прекратено Разрешение № 5799-НА/03.02.2003 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Лесидрен, Община Угърчин, област Ловеч, издадено на ЕТ „Иванка Йотова“, с ръководител помощник-фармацевт Иванка Илиева Йотова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg