ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Кони – Къна Железарова“

Със заповед № ЗОА-0516/30.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 4092-НА/28.02.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Чомаковци, община Червен бряг, издадено на ЕТ „Кони – Къна Железарова“, с ръководител помощник-фармацевт Къна Кунчева Железарова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg