ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Фарма-М 96“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0482/29.06.2020 г. e прекратено Разрешение № 964-НА/22.07.1997 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Момчилград, община Момчилград, ул.“Кокиче“ № 2, издадено на Община Момчилград с ЕООД „Фарма-М 96“, с ръководител магистър-фармацевт Александър К. Александров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg