ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ТАТЯНА ВЕЛИНОВА - МЕЛИСА“

Със заповед № ЗОА-0480/29.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 4996-НА/16.01.2002 г. за билки, включително и приготвяне на билкови смеси и чайове, открита на адрес: гр. София, ж.к.„Толстой“ бл. 32, бх. А, издадено на „ТАТЯНА ВЕЛИНОВА - МЕЛИСА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Татяна Йорданова Велинова , като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg