ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЛИДИЯ МАРИЧКОВА“

Със заповед № ЗОА-0460/26.06.2020 г. е прекратено Разрешение за откриване на аптека № 5812-НА/05.02.2003 г. за билки, включително и приготвяне на билкови смеси и чайове, открита на адрес: гр.. София, ул. „Виктор Юго“ 5 , издадено на  „ЛИДИЯ МАРИЧКОВА“ ЕТ, с ръководител магистър-фармацевт Лидия Михайлова Маричкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg