ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “М и С МЕДИМАКС“ ООД

Със заповед № ЗОА-0480/28.06.2019 г. e прекратено Разрешение № АП-1716/06.08.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг, УПИ-VI, кв. 1, Ваканционна жилищна сграда „Виктория резиденс“, издадено на “М и С МЕДИМАКС“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Ирина Ивановна Цветанова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg