ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПОДИУМ БУТИК“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0287/10.04.2019 г. е прекратено Разрешение № АП-377-2/14.05.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „България“ № 98, магазин № 3, издадено на „ПОДИУМ БУТИК“ ЕООД, с ръководител маг. - фарм. Фадуа Маамун Ал - Саади, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg