ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ТЕДИ 2002“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0164/26.02.2019 г. е прекратено Разрешение 1171-1/09.06.2014г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ж. к. „Тракия“, ДКЦ-5, издадено на “ТЕДИ 2002” ЕООД, ЕИК 115662480, и с ръководител маг.-фарм. Марияна Димитрова Богданова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

                        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg