ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АДОНИС-ИА 08” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0357/18.06.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-413-1/20.06.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: к. к. Слънчев бряг-запад, община Несебър, Бизнес сграда „Крим“, партер, магазин 2, издадено на „АДОНИС-ИА 08” ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Мария Николова Кирякова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.